Nacaome Dam – Study of dam break phenomena

Nacaome – Valle – Honduras

   1998-2000